Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie Roku Szkolnego:                               4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna:                               23 XII 2016 – 1I 2018 r.

Ferie zimowe:                                                   12 - 25 II 2018 r.

Rekolekcje wielkopostne:                                     do ustalenia

Wiosenna przerwa świąteczna:                             29 III - 3 IV 2018 r.

                             

Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018:             22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie:                                                        23 VI – 31 VIII 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć                                             SP : 2 XI 2017, 2 I 2018, 31 IV 2018,

dydaktyczno – wychowawczych                                          2 i 4 V 2018, 8 VI 2018,

(uczniowie mogą uczestniczyć                                             G: 2 I 2018, 18, 19, 20 IV 2018,                     

w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych)                        31 IV 2018, 2 i 4 V 2018, 8 VI 2018,


                              

Kalendarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekty, programy i akcje

My na mapie