Plan lekcji
  I   II   IIIA   IIIB   IVA   IVB   V   VI   VII  
Pon ewcz 1 WF S ewcz 3a ewcz 3b j ang A2 j pol P2 wdż B mat M hist H
ewcz 1 ewcz 2 ewcz 3a ewcz 3b j pol P2 j ang A2 przyr B j pol P1 mat M
ewcz 1 ewcz 2 ewcz 3a emuz 3b mat M przyr 3b j ang J1 j pol P1 biol B
ewcz 1 ewcz 2 ewcz 3a WF A przyr 3b mat M rel K przyr B j pol P1
    emuz 2         tech T rel K mat M g wych B j niem N
                WF A tech T j pol P1 j ang A1 chem CH
                        tech T WF A j ang A1
                                   
Wt ewcz 1 ewcz 2  WF S ewcz 3b mat M j ang A2 WF A przyr B j pol AP1
ewcz 1 ewcz 2 j ang 3a ewcz 3b j ang A2 mat M WF S j pol P1 plast T
ewcz 1 j ang 2 ewcz 3a ewcz 3b WF S j pol P2 j pol P1 mat M muz T
j ang 1 ewcz 2 ewcz 3a WF A j pol P2 plast T rel K WF S mat M
WF A WF A ewcz 3a j ang 3b g wych A2 muz T przyr B WF S rel K
                        mat M rel K WF S
                            tech F WF S
                                k. art. T
Śr wf A ewcz 2 ewcz 3a ewcz 3b mat M hist H j pol P2 rel K geogr B
rel 1 zkomp I ewcz 3a ewcz 3b j pol P2 mat M gwych P1 hist K j ang A1
ewcz 1 ewcz 2 WF A rel K hist H j pol P2 mat M j pol P1 inf I
ewcz 1 ewcz 2 ewcz 3a ewcz 3b plast T WF S j ang A1 j pol P1 mat M
        rel K ewcz 3b muz T     WF A mat M j pol P1
                        mat M jang A1 fizyka F
                                g z wych A1
                B a s e n       zwmat M
Czw wf S ewcz 2 ewcz 3a ewcz 3b jang A2 WF A     hist K chem CH
z komp I ewcz 2 ewcz 3a ewcz 3b rel K mat M j pol P1 WF S mat A1
j ang 1 ewcz 2 WF A z komp I j pol P2 rel K WF S mat M j pol P1
ewcz 1 j ang 2 z komp I ewcz 3b WF S j pol P2 hist K j pol P1 biol B
ewcz 1 rel 2 j ang 3a WF S WF A j ang A1 przyr B plast T jniem N
                            muz T rel K
                            kmat M WF S
                                kmat M
Pt ewcz 1 rel 2 ewcz 3a ewcz 3b mat M gwych T j pol P1 zmat A1 fiz F
ewcz 1 ewcz 2 rel K ewcz 3b j pol P2 WF S plast T j ang A1 j pol P1
ewcz 1 WF S ewcz 3a rel K inf I przyr 3b muz T j pol P1 j ang A1
rel 1 ewcz 2 ewcz 3a j ang A1 przyr 3b j pol P2 mat M inf I WF A
                rel K inf I j ang A1 przyr B hist H
                        inf I wdż B geogr F
                                wdż B
                                   

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Date : 01 July 2018
2
Date : 02 July 2018
3
Date : 03 July 2018
4
Date : 04 July 2018
5
Date : 05 July 2018
6
Date : 06 July 2018
7
Date : 07 July 2018
8
Date : 08 July 2018
9
Date : 09 July 2018
10
Date : 10 July 2018
11
Date : 11 July 2018
12
Date : 12 July 2018
13
Date : 13 July 2018
14
Date : 14 July 2018
15
Date : 15 July 2018
16
Date : 16 July 2018
17
Date : 17 July 2018
18
Date : 18 July 2018
19
Date : 19 July 2018
20
Date : 20 July 2018
21
Date : 21 July 2018
22
Date : 22 July 2018
23
Date : 23 July 2018
24
Date : 24 July 2018
25
Date : 25 July 2018
26
Date : 26 July 2018
27
Date : 27 July 2018
28
Date : 28 July 2018
29
Date : 29 July 2018
30
Date : 30 July 2018
31
Date : 31 July 2018

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekty, programy i akcje

My na mapie