Aktualności 2015/2016

 27 VI - 31 VIII 2016 r

WAKACJE :)))

XII    DIECEZJALNY KONKURS    PIOSENKI   MARYJNEJ
,,Pieśnią  sławimy  Maryję”

      W dniu 13 maja uczennice naszej szkoły wzięły udział w eliminacjach Diecezjalnego Konkursu Piosenki Maryjnej  ,,Pieśnią sławimy Maryję”. Wystąpił zespół „Promyczki” i solistka Wiktoria Hagno z klasy III ( opiekun Bożena Bosak ) oraz zespół „Kapela JP II”
z klasy IV ( opiekun s. Virginia Parchoniuk ).
Do artystycznej rywalizacji przystąpiło w tym roku ponad 170 uczestników: 12 zespołów, 7 duetów i 75 solistów w różnych kategoriach wiekowych. Młodzi ludzie swym śpiewem sławili Maryję i wielbili Boga, a w tym szczególnym Roku Świętym Jubileuszu Miłosierdzia Bożego zawierzali się Matce Boga - Matce Miłosierdzia. 
Honorowy Patronat nad konkursem w tym roku objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Skucha, Starosta Będziński, Burmistrz Miasta Wojkowice, Burmistrz Miasta Czeladź oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu.
Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach, Gimnazjum nr 2 w Czeladzi, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.  Konkurs odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach.  W kategorii zespoły wyróżnienie otrzymał zespół „Promyczki” ze Szkoły Podstawowej w Sułoszowej wykonujący piosenkę „ Niebieskie pytania”.

24 maja odbył się koncert laureatów, niestety nasz zespół nie zaprezentował na nim swych umiejętności, bo przebywał na Zielonej szkole.

Konkurs Plastyczny na znaczek

XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem:

„Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”

Organizator konkursu: Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie

Cele konkursu:

üDziękczynienie za KANONIZACJĘ OJCA ŚWIĘTEGO Jana Pawła II,

üpropagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II,

üpodkreślenie więzi z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia,

üpopularyzacja hasła XVI Dnia Papieskiego,

üpropagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę,

üpielęgnowanie kultu wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i Królowej Polski,

üintegracja społeczności szkolnych przystępujących do konkursu.

Warunki uczestnictwa i wymogi techniczne:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas I – VI,
 • prace należy przekazać opiekunowi etapu szkolnego - Joanna Wielgut  do 20.05.2016 r.
 • najlepsze projekty znaczka pielgrzymkowego wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa zostaną wysłane na adres organizatora konkursu
 • projekt znaczka powinien być wykonany na kartce formatu A4 i mieć kształt koła o maksymalnej średnicy 18 cm (docelowo 56 mm),
 • na znaczku należy umieścić tekst: „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia” oraz: XVI Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II”,
 • całość można dopełnić informacją: Jasna Góra, 12 – 13. 10. 2016 r.
 • liczba kolorów dowolna, znaczek powinien zawierać połączenie elementów: graficznego i literniczego,
 • technika: rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa, collage
 • praca powinna być czytelna i łatwa do zapamiętania oraz identyfikowania z ideą Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 • wzbudzać pozytywne emocje, poczucie estetyki i piękna.

   Zapraszamy do licznego uczestnictwa w konkursie !!!

 

 

Laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego w kategorii klas I - III

„W magicznym świecie wierszy Jana Brzechwy”

1 miejsce – Paulina Chmiest kl. II a

2 miejsce - Wiktoria Hagno kl. III

3 miejsce – Damian Michalski kl. I a

 konkurs

3maj29 IV 2016 r. - Uroczysta akademia z okazji 3 Maja

29 kwietnia 2016 roku ( piątek ) o godz. 11.00

w auli naszej szkoły

odbędzie się uroczysty apel poświęcony

 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obowiązuje strój galowy.

28 IV 2016 r. - Dzień Nauki

W ramach Dnia Nauki uczniowie zobaczą eksperymenty z wykorzystaniem azotu. Później wszystkie klasy wezmą udział w przedstawieniu o starożytnych matematykach, przeglądzie piosenki pt. "Zdrowa piosenka", a także sprawdzą się w konkursach dotyczących zdrowia i ekologii.

 

13 IV 2016 - Konkurs Piosenki Maryjnej "Totus Tuus"

Serdecznie zapraszamy na godz. 12.00 na Konkurs Piosenki Maryjnej "Totus Tuus".

Uczestnikami konkursu będą soliści oraz zespoły ze szkół im. Jana Pawła II

z Diecezji Sosnowieckiej oraz ze szkół Gminy Sułoszowa.

31 III 2016 r - Dzień Otwarty

W czwartek od 15.00 do 18.00 serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców  na Dzień Otwarty.

zajaczekŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

życzą

                        Dyrekcja i Nauczyciela

                                                      Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Zapraszamy  uczniów klas I - III do Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

pt. „ W magicznym świecie wierszy Jana Brzechwy ”

 I Cele konkursu:
· popularyzacja twórczości Jana Brzechwy
· odkrywanie i rozwijanie młodych talentów
· możliwość konfrontacji z rówieśnikami
· przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze

II Regulamin

Organizator konkursu:
Biblioteka szkolna, wychowawcy klas I - III

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I - III , którzy zostaną wyłonieni drogą eliminacji klasowych do zaprezentowania jednego wiersza w/m autora na forum szkoły ( z każdej klasy 3 uczniów)

Kryteria oceny:
Na ocenę recytacji będą miały wpływ następujące elementy:
- Dobór teksu i jego pamięciowe opanowanie,

- Poprawne i płynne deklamowanie

- Kontakt ze słuchaczem

- Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu),

- Pomysłowe przebranie

Termin:

Eliminacje klasowe - do 10 marca 2016 r.

Eliminacje szkolne – 17 marca 2016 r.

Nagrody:
Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

                                                            ŻYCZYMY POWODZENIA

KONKURSpalma

„Tradycyjna palma wielkanocna” - konkurs rodzinny.

Palmę należy przynosić do wychowawców
z dołączoną karteczką z imieniem
i nazwiskiem oraz klasą ( 11.03.2016r.)

Praca powinna zawierać elementy tradycyjne. 
W trzpień palmy można wpleść np.: kwiaty
z bibuły, bukszpan, barwinek, borówkę, cis, widłak. Wysokość dowolna.

OGŁOSZENIE

Uczniowie klas III-VI

            Dzień 1 kwietnia 2016 roku w naszej szkole będzie Dniem Bohatera Literackiego. Wybierzcie ulubionego bohatera literackiego. Przebierzcie się za wybraną postać i przyjdźcie w tym stroju do szkoły.

            Podczas zajęć w tym dniu możecie między innymi zastąpić nauczyciela i poprowadzić część lekcji, pod warunkiem, że przygotujecie coś oryginalnego. Obędzie się również konkurs na najlepszą autoprezentację swojego bohatera, w którym weźmie udział jedna osoba wytypowana przez każdą klasę. Korytarz ozdobi wystawa Waszych prac plastycznych.

            Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w zabawie.

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

            17 lutego 2016 roku odbył się szkolny Konkurs Recytatorski, który miał na celu popularyzację literatury pięknej, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci. Uczniowie z klas IV-VI przygotowali recytację wybranych przez siebie wierszy i najpierw zaprezentowali się w konkursach klasowych, a następnie wystąpili przed jury w składzie: pani dyrektor Joanna Gastoł, pani Karolina Nowak oraz pani Joanna Mirek. I miejsce otrzymały trzy osoby: Patrycja Goraj z klasy VI, Oliwia Gęgotek z klasy VI oraz Magdalena Goraj z klasy IV. II miejsce zajęły Natalia Skołucka z klasy V i Emilia Nowak z klasy IV, III miejsce zajęły Magdalena Krawczyk z klasy V i Natalia Kijak z klasy IV. Na wyróżnienie zasłużyli też: Weronika Bąk, Michał Gorajczyk, Filip Bąk, Krystian Krawczyk, Anna Kania, Oliwia Baranek.

            26 lutego 2016 roku uczennice naszej szkoły: Magdalena Goraj (kl. IV), Emilia Nowak (kl. IV), Natalia Skołucka (kl. V) oraz Patrycja Goraj (kl. VI) i Oliwia Gęgotek (kl. VI) wzięły udział w Małopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji K. I. Gałczyńskiego „Siódme Niebo”, który odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury K. I. Gałczyńskiego w Krakowie. Przygotowały po dwa utwory wspomnianego wyżej poety.

Wyniki konkursu czytelniczego 

„Świat jest wielki,

a po drodze tyle pytań...

Odpowiedzi poszukajcie w kartach książek.

Książki mówią:

-Nie zabłądzi ten, kto czyta!

Książki mówią, że ciekawscy

żyją mądrzej.”

Wanda Chotomska

            Trwa akcja „Lubię Czytać”, która ma na celu przenieść uczniów w świat stworzony przez wybitnych i mądrych pisarzy oraz poetów.

            11 lutego 2016 roku odbył się szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem „Lubię Czytać”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI, którzy wcześniej zaprezentowali swoje umiejętności głośnego czytania w konkursach klasowych. Komisja (w składzie: pani Bożena Bosak, pani Lucyna Marszałek i pani Agnieszka Gorajczyk) przyznała I miejsce Natalii Kijak z klasy IV, II miejsce Szymonowi Rudzikowi z klasy VI, III miejsce Magdalenie Krawczyk i Lilianie Sitko z klasy V. Pięknie wyróżnili się również Weronika Karcz, Dariusz Gorajczyk, Anna Kania, Krystian Krawczyk, Natalia Skołucka, Sebastian Bieniecki oraz Patrycja Goraj i Oliwia Baranek. Wszyscy uczestnicy konkursu czytali płynnie, we właściwym tempie dostosowanym do sytuacji ukazanej w tekście i pięknie wyrażali głosem uczucia, zaciekawili i wzruszyli słuchaczy.

            Natalia Kijak (kl. IV), Szymon Rudzik (kl. VI) reprezentować będą szkołę w Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania, który odbędzie się 2 marca 2016 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Uczniowie przygotowali do czytania fragment utworu związanego z początkami państwa polskiego.

 
2. 03. 2016 r. - sprawdzian próbny klasy VI
W środę klasa VI pisze sprawdzian próbny (sala językowa)
8.00 - część I: język polski i matematyka
10.25 - część II: język angielski
 
UWAGA
Od dnia 22 II 2016 r. zmienia się nieznacznie plan lekcji:
w czwartki zmienia się kolejność lekcji w klasie III, IV i V.
Plan lekcji jest dostępny w zakładce: DLA UCZNIÓW.

Uczniowie wyróżniający się
pod wzg
lędem nauki i zachowania

w I półroczu


KLASA Ia

 • Baranek Karolina
 • Gęgotek Monika
 • Goraj Filip
 • Gut Klaudia
 • Lodarski Filip
 • Michalski Damian
 • Orczyk Zuzanna
 • Stręk Filip
 • Woszczek Paweł

KLASA Ib

 • Adamek Nikola
 • Adamek Roksana
 • Goraj Grzegorz
 • Gut Magdalena
 • Kafel Amelia
 • Kania Julia
 • Kijak Zuzanna
 • Kozioł Mateusz
 • Król Paweł
 • Pieszczek Antonina
 • Postołek Piotr
 • Przybek Dawid
 • Staszel Natalia
 • Torchół Kacper

KLASA IIa

 • Chmiest Paulina
 • Chmiest Zuzanna
 • Kołodziejczyk Łukasz
 • Marcińska Milena
 • Marszałek Julia
 • Michalska Julia
 • Muzyk Eliza
 • Pieszczek Bartosz
 • Rogóż Natalia

KLASA IIb

 • Głąb Damian
 • Kafel Piotr
 • Król Franciszek
 • Kurek Adrian
 • Michalska Małgorzata
 • Milej Zuzanna
 • Postołek Szymon

 

KLASA III

 • Adamek Oliwia
 • Baranek Natalia
 • Głowacka Aleksandra
 • Gorajczyk Aleksander
 • Hagno Wiktoria
 • Łanik Aneta
 • Majda Aleksandra
 • Marszałek Emilia
 • Muzyk Miłosz
 • Rudzik Emilia
 • Seweryn Anna

KLASA IV

 • Goraj Magdalena
 • …………………...
 • Kania Anna
 • Karcz Weronika
 • Kijak Natalia
 • Nowak Emilia
 • Okrajni Aneta

KLASA V

 • Bąk Weronika
 • Górka Oliwia
 • Krawczyk Diana
 • Pieszczek Mikołaj
 • Skołucka Natalia

KLASA VI

 • Rudzik Szymon

17.02. 2016 r. - Szkolny Konkurs Recytatorski

17 lutego 2016 roku (środa) o godzinie 10.00 w auli naszej szkoły

odbędzie się szkolny Konkurs Recytatorski.
Wezmą w nim udział uczniowie z klas IV-VI,

którzy wzięli udział w eliminacjach klasowych.
Zapraszam uczniów klas IV-VI i nauczycieli do wysłuchania recytacji wierszy.

 

 ZAPROSZENIE  
Serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji

Dnia Babci i Dziadka,

                   która odbędzie się 16 lutego 2016 r. o godz.12.00                    

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  w Sułoszowej.

                                                                 Wnukowie klas II - III z wychowawcami

  11.02.2016 r.  - Konkurs Pięknego Czytania

11 lutego w auli naszej szkoły o godz. 10.00 odbędzie się szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem "Lubę czytać". Wezmą w nim udział uczniowie klas IV - VI, którzy zdobyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce w eliminacjach klasowych.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VI i nauczycieli do wysłuchania czytania wybranych przez uczniów fragmentów książek.

ENGLISH IS EASY

               Klasa czwarta w pierwszym półroczu brała udział w konkursie  języka angielskiego. W każdym miesiącu uczestnicy otrzymywali jedno zadanie do wykonania, za które dostawali punkty. I tak podsumowując najlepsza okazała się Natalia Kijak, która zdobyła maksymalną liczbę punktów. Drugie miejsce zajęła Aneta Okrajni, a trzecie Kacper Brzozowski. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do ponownego startu w drugiej edycji konkursu w nowym półroczu.

GALILEO

               Już w marcu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w konkursie języka angielskiego. Serdecznie zachęcamy do udziału. Wszelkie informacje u pani J. Mirek.

 

TEST YOUR ENGLISH……

               Zapraszamy uczniów klasy III do udziału w szkolnym konkursie języka angielskiego, który odbędzie się 23 lutego o godzinie 11.50. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

9. 02. 2016 r. 

We wtorek obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu

pod hasłem: "Lepszy Internet zależy od Ciebie".

Uczniowie klas II uczestniczyli w zajęciach w Centrum Kultury,

a pozostali uczniowie rozmawiali na temat bezpieczeństwa

i netykiety w Internecie na zajęciach komputerowych.

5.02.2016 r.  - spektakl "Przydrożna Kapliczka"

5 lutego o godz. 10.50 zapraszamy wszystkich uczniów na spektakl

teatru lalkowego "Przydrożna kapliczka,

czyli o tym jak Szewc i Młynarz Pana Jezusa gościli".

Przedstawienie powstało na podstawie utworu  Zofii Kossak - Szczuckiej

pt. "Oczekiwany gość".

Opowieść nawiązuje do ewangelii i mówi o tym,

że w każdym człowieku mamy dostrzegać Boga.

Przypomni nam także o tym,

że w życiu najważniejsza jest miłość do drugiego człowieka.


Plan lekcji na II półrocze jest dostępny w zakładce dla uczniów/dokumenty

OGŁOSZENIE 

Organizowany jest wyjazd do Bochni (byłej Kopalni Soli) w dniach
4 - 5 marca 2016r.(z piątku na sobotę nocleg). Koszt przewidziany za wyjazd 100 zł w tym za:

- przejazd

- wstęp i zwiedzanie kopalni oraz pobyt nocny (własny śpiwór lub pościel + 15 zł)

- śniadanie

Szczegółowych informacji udziela organizator pani A. Gorajczyk

Ilość miejsc ograniczona – zapraszamy.

15 I 2016 r. - Spotkanie z rodzicami 

Wszystkich rodziców zapraszamy w godzinach od 16.00 do 18.00 na spotkanie z Dyrektorem i Wychowawcami.

O godz. 16.00  odbędzie się zebranie ogólne, a po zebraniu spotkanie z wychowawcami.

14 I 2016 r. - Gminne Zawody Sportowe w Tenisa Stołowego

Uczniowie reprezentowali naszą szkołę w Gminnych Zawodach Sportowych w Tenisa Stołowego, które odbyły się w Wielmoży. Szkoła drużynowo zajeła II miejsce chłopcy i dziewczyny. Uczniowi Ci będą reprezentować Gminę Sułoszowa na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Turnieju powiatowym dnia 18 i 19 lutego 2016 r.

10 I 2016 r. - Jasełka i wspólne śpiewanie kolęd

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II serdecznie zaprasza

wszystkich chętnych na godz. 15.00 do sali gimnastycznej

na Jasełka oraz wspólne śpiewanie kolęd.

9 I 2016  r. - Koncert Laureatów Diecezjalnego Festiwalu

Kolęd i Pastorałek

Zespół "Nadzieja" - uczennice klasy III, IV i V naszej szkoły

wraz z opiekunką p. Renatą Guzik jako zdobywczynie I miejsca

jadą na koncert do Jaworzna.

Ogłoszenie

U wychowawców  poszczególnych klas oraz w bibliotece szkolnej

jest do wglądu książka zawierająca wiersze i prace plastyczne

uczniów naszej szkoły o Sułoszowej - "Sułoszowa - moja mała Ojczyzna".

Książka jest podsumowaniem obchodów 700 - lecia Sułoszowej.

Można ją również nabyć - zamówienia w sekretariacie szkoły (koszt 29 zł).

14 I 2016 r - Zabawa karnawałowabalon                             

Dnia 14.01.2016r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się zabawa choinkowa
z licznymi konkursami. W czasie zabawy nastąpi przekazanie korony
- królowej i królowi szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Obowiązuje strój karnawałowy.

swieta

22 XII 2015 r. - Świąteczne czytanie

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas I – III  na Świąteczne Czytanie

znanej na całym świecie historii o ubogiej dziewczynce, która w sylwestrową, mroźną noc wędruje po mieście, aby zarobić choć kilka groszy sprzedając zapałki…

           Hansa Christiana Andersena

pt. „DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI”

– 22 grudnia o godz. 8.30 do auli szkolnej

                     Rozejrzyjmy się wokoło, czy przypadkiem                      

Dziewczynki z zapałkami nie ma wśród nas…?

Pamiętajmy, aby nikt obok nas nie pozostał sam

w te jakże cudowne, magiczne święta -

ŚWIETA NARODZIN BOŻEJ DZIECINY

18 XII 2015 r. - przeglad kolęd i Jasełka

Mamy zaszczyt zaprosić na Jasełka, które odbędą się

18 grudnia 2015 r. o godz.1200

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Sułoszowej.

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej

O godz. 8.50 odbędzie się przegląd kolęd i pastorałek

w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Po Jasełkach uczniowie idą do domu.

W piątek świetlica jest nieczynna.

                     

 16 XII 2015 r.

 • Uczniowie klasy V i VI brali udział w Gminnych zawodach w mini piłkę siatkową

w Wielmoży. Dziewczynki i chłopcy zajęli III miejsca.

 • Dziewczynki z klasy III, IV i V brały udział w IX Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek

w Jaworznie - zajęły I miejsce - były to eliminacje

do XIII Niędzynarodowego Diecezjalnego Festiwali Kolęd i Pastorałek

"Złota KAntyczka 2016".

13 XII 2015 r. - Turniej Tenisa Stołowego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SUŁOSZOWEJ

ZAPRASZA NA PIERWSZY OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

13.12.2015 r. o godz. 10:45

     Zgłoszenia przyjmowane będą na 10 min przed rozpoczęciem poszczególnych kategorii.         

      Wpisowe do turnieju wynosi:                                                                      

                                      * 5 zł - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

       * 10 zł - osoby dorosłe

Zebrane pięniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego dla szkoły.

PROGRAM ZAWODÓW :

godz. 10:45 - dziewczęta i chłopcy ur. 2008 – 2006 - szkoły podstawowe

godz. 12:00 - dziewczęta i chłopcy ur. 2003 – 2005 - szkoły podstawowe

godz. 13:30 - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 – 2002 - szkoły gimnazjalne

        godz. 15:00 - dziewczęta i chłopcy ur. 1996 – 1999 - szkoły ponadgimnazjalne

 godz. 16:30 - kobiety i mężczyźni                

DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU PRZEWIDZIANE DYPLOMY, A DLA NAJLEPSZYCH DODATKOWO MEDALE

TEL. KONTAKTOWY: 12 3896 025

UCZESTNIKÓW TURNIEJU OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY I OBUWIE SPORTOWE ORAZ WŁASNY SPRZĘT

7 - 14 XII 2015 r - kiermasz książki

W ramach promocji czytelnictwa i akcji: "Kup książkę pod choinkę" w dniach

od 7 do 14 grudnia uczniowie klasy V z p. Gastoł organizują

w sali matematycznej Kiermasz Książki.

Książki należy zamówić i zapłacić za nie do poniedziałku - 14 XII, do odbioru będą we wtorek - 15 XII.

4 XII 2015 r. - Zajęcia sportowe

Przypominamy o piątkowych zajęciach sportowych przy muzyce.

Zajęcia poprowadzi pani Agnieszka Gorajczyk nauczyciel wychowania fizycznego.

Do zobaczenia w sali gimnastycznej w stroju sportowym!  Zapraszamy wszystkich chętnych!

3 XII 2015 r. - sprawdzian próbny klasy VI 

10.00 - część I: język polski i matematyka (80 min lub 120 min)

12.30 - część II: język angielski (45 min lub 70 min)

Uczniowie piszą sprawdzian w sali językowej.

Proszę pamiętać o długopisie z czarnym tuszem i linijce.

2 XII 2015 r. - Wyjazd mikołajkowy

Dnia 2 grudnia uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają do Krakowa.

Klasy I jadą do kina na seans  "Sawa - mały, wielki bohater", a potem zwiedzają Wawel. Uczniowie wyjeżdżają  o 7:45,  powrót między 14:45 - 15:00.

Klasy II i III wybierają się do teatru na sztukę "Królowa Śniegu", a potem zwiedzają Wawel. Uczniowie wyjeżdżają  o 8:00,  powrót między 14:30 - 15:00.

Klasy IV - VI jadą do kina na seans "Klub włóczykijów" i kręgielni. Uczniowie wyjeżdżają  o 7:00,  powrót między 14:00 - 15:00.

1 XII 2015 r. - Szkolne Zawody Sportowe w Mini-piłkę Siatkową 

 Dnia 1 grudnia zapraszamy drużyny dziewcząt i chłopców z klas IV - VI na zawody sportowe, które odbędą się na sali gimnastycznej o godzinie 13:35.

30 XI 2015 r. - 04 XII 2015 r.  - Tydzień o tolerancji i życzliwości 

W dniach od 30 listopada do 4 grudnia w naszej szkole będziemy promować tolerancję, szacunek i życzliwość dla drugiego człowieka. Hasło przewodnie tych dni to „Tolerancja - niszczy bariery, łączy ludzi”.

 • Na korytarzu w poniedziałek zostaną umieszczone tablice z hasłem „Zatrzymaj się kolego i napisz coś miłego”, na tych tablicach każdy może napisać kilka miłych słów dla kolegi, koleżanki, nauczyciela, pracownika obsługi, swoich rodziców…
 • Natomiast we wtorek „duża ręka” z napisem „Jestem życzliwy - podpisz się".
 • W szkole jest również gazetka o tolerancji – poczytajcie o tym ważnym dla was temacie.
 • Od rana w poniedziałek 30 listopada wszyscy wchodzący do szkoły otrzymają na powitanie serduszko z cytatem o tolerancji i życzliwości. Prosimy, aby uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły nosili je przypięte do ubrania przez cały tydzień.
 • Akcentując uczestnictwo w naszej akcji ogłaszamy:

 PONIEDZIAŁEK – dniem miłości – ubieramy się na czerwono,

WTOREK – dniem nadziei – ubieramy się na zielono,

 CZWARTEK– dniem szacunku – ubieramy się na niebiesko,

PIĄTEK – dzień otwartości na potrzeby innych ubieramy się na biało.

 • Ponadto prosimy wszystkie klasy o wymyślenie wierszyka, hasła, scenek o tolerancji. Prezentacja ich odbędą się w piątek 4 grudnia na uwieńczenie naszego tygodnia tolerancji.

 

26 XI 2015 r. - Zabawa "andrzejkowa"                  

Dnia 26.11.2015 roku w godzinach   od 14.30 - 17.30 odbędzie się zabawa „Andrzejkowa”.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy !!!

25 XI 2015 r. - Światowy Dzień Pluszowgo Misia        

W dniu 25 listopada  biblioteka szkolna zaprasza   uczniów klas I – III wraz z ulubionym misiem – pluszakiem  na literackie świętowanie

Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Jak będziemy świętować?

- poznamy historię pluszowego misia

- będziemy bawić się , śpiewać , tańczyć, recytować i hałasować…

- sprawdzimy waszą wiedzę o niedźwiedziach

- będziemy czytać bajki o misiach

                      -  będą misiowe zabawy, konkursy

- i małe co nieco….  

20 XI 2015 r. - "Ćwicz ze mną mamo i tato" 

Dnia 20.11.2015r. o godz. 18.00 na sali gimnastycznej odbędą się zajęcia sportowe w rytmie muzyki – „Ćwicz ze mną mamo i tato.” Zajęcia te mają na celu promowanie zdrowego stylu życia i zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną.

Zajęcia poprowadzi pani Agnieszka Gorajczyk nauczyciel wychowania fizycznego, które będą się odbywać w każdy piątek.

Do zobaczenia w sali gimnastycznej w stroju sportowym!

 

19 XI 2015 r. - wiele się dzieje!

W czwartek:

- klasy Ia i Ib jadą na wycieczkę do Krakowa i kopalni soli w Wieliczce

- siostra Virginia z uczniami naszej szkoły jedzie na Konkurs Biblijny do Wielmoży

- uczniowie klas IV - VI w rozgrywkach sportowych będą walczyć o puchar przechodni im. Jana Pawła II

- w ramach wspierania Kodeksu Profilaktyki Raka włączamy się w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia namawiając do tego rodzinę, znajomych, rysując plakaty i tworząc prezentacje multimedialne "Rzuć palenie razem z nami"

Konkurs plastyczny "Aniołek dla chorego" 

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie plastycznym "ANIOŁEK DLA CHOREGO". Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane będą do dn. 19.11.2015r.

do pani Marty Przeździęk.

Prace mają przedstawiać anioła, aniołki. Postacie wykonane w dowolnej technice i z dowolnego materiału, mogą być to figurki przestrzenne, wyklejanki, rysunki itp.

Wszystkie prace będą wysyłane do Hospicjum św. Łazarza (zostaną przekazane chorym).

17 XI 2015 r. - dzień otwarty dla rodziców

Wszystkich rodziców zapraszamy w godzinach od 15.00 do 18.00 na dzień otwarty - rozmowy indywidualne z wychowawcami i nauczycielami.

O godz. 16.00 dyr. Joanna Gastoł zaprasza do sali matematycznej na prelekcję: "Rola aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego, ocenianie z wychowania fizycznego"

11 XI 2015 r. - Narodowe Święto Niepodległości

i zakończenie obchodów Jubileuszu 700 lecia Sułoszowej

10 XI o godz 11.00 uczniowie Gimnazjum zapraszają wszystkich uczniów Zespołu na akademię

11 XI o godz 9.30 Msza Święta: poświęcenie tablicy pamiątkowej i sztandaru Gminy Sułoszowa, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności, uroczysta sesja Rady Gminy, program artystyczny

15 XI o godz. 16.00 program artystyczny dla mieszkańców Sułoszowej

23 X 2015 r. - Święto Szkoły

23 października w naszej szkole odbędzie się uroczystość z okazji Święta Szkoły. Tego dnia uczniowie przychodzą do szkoły w strojach galowych.

Uroczystość rozpoczniemy Mszą Święto o godzinie 8:00 w Kościele.

Po mszy idziemy do szkoły, gdzie uroczystość uświetni akademia przygotowana przez uczniów kółka teatralnego.

22 X 2015 r. - Dyskoteka

22 października  odbędzie się dykoteka w godzinach 14:30 do 17:30. Zapraszymy wszystkich chętnych.

  

14 X 2015 r. - Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 14 października uczniowie przychodzą na godzinę 9:00 w strojach galowych. W dniu tym nie ma zajęć dydaktycznych.

8 X 2015 r. - wyjazd na "Żonkilową kwestę" do Krakowa

Uczniowie kl VI wraz z  nauczycielami, jak co roku, jadą do Krakowa na "Kwestę Żonkilową".  Biorą udział w akcji wolontaryjnej, zbierają pieniądze na rzecz pensjonariuszy Hospicjum im św. Łazarza. Wezmą też udział w "Międzypokoleniowym Marszu Nadziei".

8 X 2015 r. - wyjazd na Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

w Częstochowie

Uczniowie kl III (i innych) wraz z rodzicami i nauczycielami, jak co roku, jadą do Częstochowy na spotkanie Rodziny Szkół Jana Pawła II. Będą uczestniczyli we Mszy Świętej a później w Olsztynie spędzą miło czas przy ognisku.

7 i 8 X 2015 r. - przesiewowe badanie słuchu uczniów klas I

W środę i czwartek uczniowie klas I, których rodzice złożyli odpowiednie deklaracje, biorą udział w bezpłatnym badaniu przesiewowym słuchu.

7 X 2015 r. - wycieczka

W środę wszyscy uczniowie naszej szkoły idą do Remizy OSP dział I, Urzędu Gminy oraz Urzędu Pocztowego, aby zapoznać się z funkcjonowaniem tych instytucji.

6 X 2015 r. - prelekcja na temat życia i śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Siostra Krystyna Włodarska ze zgromadzenia sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny -świadek życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki - spotkała się z uczniami klasy VI oraz Gimnazjalistami.

Rok szkolny 2015/2016 

Rokiem rozwijania kompetencji czytelniczych

oraz upowszechnianiem czytelnictwa

wśród dzieci i młodzieży.

W dniach 5 - 9 X 2015 r. Nauczyciele wraz z uczniami codziennie czytają książki ( 10 -15 min na pierwszej lekcji). I tak:

Klasa Ia – Wanda Chotomska - Pięciopsiaczki

Klasa Ib –Wojciech Widłak - Pan Kuleczka

Klasa II a - Astrid Lindgren - Pippi Pończoszanka

Klasa II b –Hugh Lofting - Doktor Dolittle i jego zwierzęta

Klasa III -  Frances Hodgson Burnett - Mała księżniczka

Klasa IV – Sempe, Gościnny - Mikołajek

Klasa V -  Frances Hodgson Burnett - Tajemniczy ogród

Klasa VI – J.R.R. Tolkien – Hobbit

Mundurki szkolne
Zapisy na zakup mundurka szkolnego przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 30 IX 2015 r.
Należy podać rozmiar mundurka.
Możliwość otrzymania faktury po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie.
 
 
23 IX 2015 r. - Sprzątanie Świata 

Na czwartej godzinie lekcyjnej zapraszamy na prelekcje przedstawiciela OPN.

Na piątej godzinie krótkie przedstawienie i sprzątanie okolic szkoły.

Z okazji akcji „Sprzątania Świata” organizujemy konkurs pt.„Parasol ekologiczny”.

Prace prosimy przynosić do wychowawców do dnia 22.09.2015r.

W ramach akcji zbieramy makulaturę do końca września, a nakrętki, baterie, tonery przez cały rok szkolny.

                                                 
14 IX 2015 r. o godz. 16.00 zebranie rodziców
Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z Dyrektorem i wychowawcami.
 
 
Witaj Szkoło!!!

 1 IX 2015 r. - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/16

8.00 - Msza Święta w Kościele

ok. 9.00 rozpoczęcie roku szkolnego w budynku szkoły: spotkanie z Dyrektorem i wychowawcami.

Witamy na nowej stronie

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II

w Sułoszowej

Sugestie w sprawie wyglądu naszej strony można zgłaszać na e-maila szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty, programy i akcje

My na mapie