Kalendarium

Kalendarium

 

1869

Otwarcie szkoły rządowej z językiem rosyjskim. Chłopi zobowiązali się "dać po 3 kopiejki z morgi, tudzież naturze z każdego numeru po garncu żyta, po garncu jęczmienia i po miarze ziemniaków na utrzymanie nauczyciela".

Pierwszym był Leon Filipski.

ok 1905 Polska Macierz Szkolna założyła szkolę polska w Pieskowej Skale. Pierwszą nauczycielką była Wanda Łyczkowska.
1912 Z inicjatywy Stowarzyszenia Spożywczego "Promyk" przeniesiono szkołę z Pieskowej Skały do Sułoszowej do budynku "Promyka".
1931 Powstaje 7-klasowa szkoła, do której uczęszcza 500 uczniów.
W okresie I i II wojny światowej szkoła funkcjonuje zakazami pracy.
1946 Naukę rozpoczęło 507 uczniów mających do dyspozycji 4 sale lekcyjne, nauka odbywa się na dwie zmiany, pracuje 4 nauczycieli + ksiądz.
1966 650 lecie Sułoszowej i 50 lecie OSP, zorganizowano kl. VIII, do której zostało zapisanych 22 uczniów.
8 XI 1992 Bp. Tadeusz Pieronek w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Sułoszowej, poświęcił i wmurował kamień węgielny pod budowę nowej szkoły.
24 X 1993

Szkoła, uchwałą Rady Gminy, na wniosek społeczności szkolnej otrzymuje zaszczytne i zobowiązujące imię Jana Pawła II (jako 5 placówce w Polsce).

Na pamiątkę tego wydarzenia corocznie obchodzimy Dzień Patrona. W tym dniu bierzemy udział we Mszy Św. I uroczystej akademii, aby modlitwą, wierszem i piosenką uczcić to święto.

12 II 1996 Rozpoczęcie nauki w nowym budynku szkolnym.
16 V 1996 Wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez mieszkańców Sułoszowej. Poświęcenie szkoły i sztandaru przez ks. bp. Adama Śmigielskiego.
8 I 1999 Na drugim spotkaniu szkół noszących imię Jana Pawła II, które odbyło się w naszej szkole, dyrektor Tadeusz Łuszczak zaproponował utworzenie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Ta propozycja spotkała się z aprobatą ogółu uczestników.
1 IX 1999 Przekształcenie dotychczasowej szkoły ośmioklasowej w sześcioklasową szkołę podstawową. Powstanie trzyletnich gimnazjów.
VI 2000 Szkołę opuszcza ostatni rocznik ósmoklasistów.
X 2003 25 lecie pontyfikatu Jana Pawła II i jednocześnie 10 rocznica nadania imienia szkole. Dla uczczenia tych wydarzeń proboszcz parafii ks. Leszek Styczeń ufundował krzyż papieski a społeczność szkoły pamiątkową tablicę, na której widnieją słowa Adama Mickiewicza „Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem”.
2 IV 2005 O godz. 21.37 Ojciec Święty „odszedł do domu Ojca”. Nauczyciele, uczniowie i rodzice oraz mieszkańcy Sułoszowej uczestniczyli w uroczystościach pożegnania Jana Pawła II.
2005 Wizyta w szkole ks. bp. Adama Śmigielskiego - spotkanie z nauczycielami z terenu naszej gminy.
1 IX 2013 Utworzenie Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej w skład którego weszła nasza szkoła i Gimnazjum w Sułoszowej.
2015

700 lecie Sułoszowej. Nasza szkoła włączyła się w obchody tej rocznicy realizując innowację pedagogiczną „700 lat minęło…”

Organizowaliśmy warsztaty, konkursy, zawody, wystawy. Wydaliśmy ulotkę o Sułoszowej oraz książkę z wierszami i pracami plastycznymi uczniów o naszej miejscowości. Organizowaliśmy regionalny Festyn Rodzinny dla całej społeczności Sułoszowej.

2016 Obchodzimy 20 rocznicę przeprowadzki do budynku nowej szkoły. Realizujemy innowację pedagogiczną „Szanujmy wspomnienia - obchody 20 lecia nauki w nowym budynku szkolnym”. Przybliżamy historię szkoły, organizujemy konkursy, zawody, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
Date : 23 June 2019
24
Date : 24 June 2019
25
Date : 25 June 2019
26
Date : 26 June 2019
27
Date : 27 June 2019
28
Date : 28 June 2019
29
Date : 29 June 2019
30
Date : 30 June 2019

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekty, programy i akcje

My na mapie