Historia Sułoszowej

U źródeł wsi i szkoły:

MLP SuloszowaSułoszowa jest wsią, sięgającą swoimi początkami jeszcze średniowiecza. Pierwszą wzmianką pisaną o Sułoszowej jest przywilej lokacyjny z 25 stycznia 1315 roku wydany przez Władysława Łokietka, który nadał niejakiemu Mikołajowi las położony między zamkiem w Pieskowej Skale a Kosmołowem, ze wsią Sułoszowa. Według legendy nazwa wsi wywodzi się od Sułosza, który należał do rycerstwa drużynowego i w nagrodę za służbę wojenną otrzymał od księcia krakowskiego obszar ziemi, na której założył wieś, nazwaną później od jego imienia. 

Sułoszowa miała swoje blaski i cienie. W 1795 roku na 14 lat dostała się pod panowanie austriackie, dopiero wojska księcia Józefa Poniatowskiego wypędziły Austriaków, Sułoszowa została włączona do Księstwa Warszawskiego, w którym:

"panuje król Niemiec
Żołnierz polski, pieniądz pruski
Żołd, prawo, kodeks francuski"

Od 1815 r. Sułoszowa weszła w skład Królestwa Polskiego. Po powstaniu styczniowym Sułoszowa przeszła z guberni radomskiej do kieleckiej. W "Kraju Nadwiślańskim", jak te ziemie wtedy nazywano, wszechstronnie zapanował język rosyjski w całej administracji. Przełom wieku XIX/XX spowodował zmianę świadomości mieszkańców Sułoszowa - zaczęli walczyć o polskość. Na początku XX wieku powstaję: kółko rolnicze, "Promyk", straż pożarna i orkiestra.

W czasie I wojny światowej przez Sułoszowę przetoczyła się pożoga wojenna, przenosząc jej zniszczenie i śmierć wielu osób. Dopiero rok 1918 przyniósł Sułoszowej wolność. Do pierwszego Sejmu polskiego wszedł jako poseł Józef Ostachowski, który został wicemarszałkiem. 

W dniu 5 września 1939 r. do Sułoszowej weszły wojska hitlerowskie, które rządziły się aż do 20 stycznia 1945 r. 

Po tych smutnych latach dla Sułoszowej, dzisiejsza Sułoszowa jest inna. Szczególnie zmiany zaszły pod koniec XX wieku: jest gaz, część wsi jest już zkanalizowana, wzdłuż wsi są chodniki, modernizowane jest oświetlenie uliczne, oddano do użytku nowoczesną szkołę z salą gimnastyczną, wybudowano salę gimnastyczną Dziale III. Z racji położenia wsi, Sułoszowa staję się atrakcyjna dla turystów.

 

 

"Sułoszowa"

I. Sułoszowa od Sułosza nazwę ma
Sułoszowę małopolska cała zna

Ref.: Kocham ziemię mą rodzinną
Kocham Polskę matkę swą
Nie zamienię jej na inną
Polska jest ojczyzną mą

II. Sułoszowa jest najdłuższa z Polskich wsi
Blisko zamek i Maczuga w słońcu lśni
Ref.: Kocham ziemię...

III. Rzeka Prądnik przez Ojcowski płynie park
Swoje źródło w Sułoszowej właśnie ma

Ref.: Kocham ziemię...

IV. Sułoszowa przy Kościele wiernie trwa
W swej historii i biskupa nawet ma

Ref.: Kocham ziemię...

V. Nasza szkoła swym patronem szczyci się
Janie Pawle bądź nam wzorem w każdy dzień

Ref.: Kocham ziemię...

VI. Dziś nasz patron u niebiańskich stoi bram
Z domu ojca błogosławi wszystkim nam

Ref.: Kocham ziemię...

 

 Słowa i melodia: p. Elżbieta Ziarnik - emerytowana nauczycielka tut. szkoły

 

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Date : 01 July 2018
2
Date : 02 July 2018
3
Date : 03 July 2018
4
Date : 04 July 2018
5
Date : 05 July 2018
6
Date : 06 July 2018
7
Date : 07 July 2018
8
Date : 08 July 2018
9
Date : 09 July 2018
10
Date : 10 July 2018
11
Date : 11 July 2018
12
Date : 12 July 2018
13
Date : 13 July 2018
14
Date : 14 July 2018
15
Date : 15 July 2018
16
Date : 16 July 2018
17
Date : 17 July 2018
18
Date : 18 July 2018
19
Date : 19 July 2018
20
Date : 20 July 2018
21
Date : 21 July 2018
22
Date : 22 July 2018
23
Date : 23 July 2018
24
Date : 24 July 2018
25
Date : 25 July 2018
26
Date : 26 July 2018
27
Date : 27 July 2018
28
Date : 28 July 2018
29
Date : 29 July 2018
30
Date : 30 July 2018
31
Date : 31 July 2018

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekty, programy i akcje

My na mapie